Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Kontajner na bioodpad

24.09.2018

Miestny úrad MČ Bratislava – Devín oznamuje, že zberné miesto na biologicky rozložiteľný odpad bude od soboty 29.9.2018 opäť otvorené na pôvodnej adrese vo dvore na Kozičovej č. 24 (bývalé jasle).

Čas ostáva nezmenený - soboty od 9:00 do 13:00.

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku