Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Zverejnenie zámerov

Zverejnenie zámeru prenajať

príloha >>

Zverejnenie zámeru

príloha >>

Zámer predať časť pozemkov

príloha >>

Zámer uzavrieť nájomné zmluvy a vyhlásiť VOS

príloha >>

Zámer uzavrieť nájomné zmluvy

príloha >>

Zámer prenajať pozemky

príloha >>

Zámer vymeniť pozemky

príloha >>

Zámery MČ

príloha >>

Zámery MČ

príloha >>

Zámery MČ

príloha >>

Zámery MČ

príloha >>

Zámer prenajať priestory

príloha >>

Zverejnenie zámerov

príloha >>

Zámer prenajať priestory

príloha >>

Zámer prenajať pozemok

príloha >>

Zámer prenajať priestory

príloha >>

Zámer prenajať záhradu

príloha >>

Zámer prenajať pivničné priestory

príloha >>

Zámer prenajať pozemok

príloha >>

Zámer predať pozemok

príloha >>

Zámer prenajať nehnuteľnosti

príloha >>

Zámer zmeniť podmienky prenájmu nehnuteľnosti

príloha >>

Zámer prenajať priestory

príloha >>

Zámer prenajať priestory

príloha >>

Zámer prenajať záhradu

príloha >>

Zámer prenajať priestory

príloha >>

Zámer prenajať záhradu

príloha >>

Zámer prenajať nehnuteľnosti

príloha >>

Zámer prenajať pozemok

príloha >>

Zámer prenajať školský objekt

príloha >>

Zámer prenajať záhradu

príloha >>

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku