Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Základná škola

Mestská časť Bratislava-Devín z dôvodu nízkeho počtu školopovinných detí nemá zriadenú základnú školu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Preto uzavrela s Mestskou časťou Devínska Nová Ves Dohodu o spoločnom školskom obvode, ktorá určuje pre celé územie Mestskej časti Bratislava – Devín za spádovú školu Základnú školu Ivana Bukovčana v Devínskej Novej Vsi. K uvedenej škole premáva v ranných a odpoludňajších hodinách autobus MHD č. 29 so zachádzkou priamo pred základnú školu.

Zároveň majú devínske deti možnosť vzdelávania v anglickom jazyku v Súkromnej základnej škole Česká, ktorá má v našej mestskej časti zriadenú pobočku na Kremeľskej 2. Ide o výberovú školu, ktorá pri vyučovaní integruje do všetkých predmetov anglický jazyk. Bližšie informácie o vzdelávaní v tejto inštitúcii nájdete na webovej stránke školy www.gymnaziumceska.sk. Podmienky prijímania detí, školné a iné informácie týkajúce sa detí s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Devín v tejto škole nájdete v nájomnej zmluve zverejnenej na webovej stránke mestskej časti.

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku