Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Záhrady

Poslanci pridelili 18 záhrad.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devín na svojom riadnom zasadnutí dňa 19.05.2009 pridelovalo formou losovania pozemky v k.ú. Devín do prenájmu na záhradkárske a rekreačné účely.

K 19.05.2009 bol počet žiadateľov o záhradu 29 a počet voľných záhrad 18. Vzhľadom na vyšší záujem o záhradu ako je počet voľných záhrad, mestská časť v súlade so schváleným systémom prideľovania záhrad (uznesenie č. 178/2009 zo dňa 24.03.2009) pristúpilo k prideľovaniu záhrad žiadateľom vo forme losovania. Zo zoznamu žiadateľov o záhradu bol v poradí od najstaršie podanej žiadosti po najnovšiu odčlenený rovnaký počet uchádzačov, aký bol počet voľných záhrad.

Mená jednotlivých uchádzačov boli vložené do osudia a vylosovaním bol vytvorený poradovník uchádzačov. Rovnaký postup sa použil pre vytvorenie poradovníka náhradníkov zo žiadateľov prevyšujúcich počet voľných záhrad. Vložením jednotlivých parciel do osudia a postupným losovaním bola každému uchádzačovi podľa poradovníka pridelená záhrada zo zoznamu voľných záhrad.

Tabuľka s výsledkami losovania záhrad

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku