Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Obchodné verejné súťaže

Mestská časť Bratislava - Devín vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 5/2018 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme časti nehnuteľnosti na Kozičovej ul. č. 24 súp. č. 993.

Podmienky >>

Výsledky >>

 

Mestská časť Bratislava - Devín vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 4/2018 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme záhrad.

Podmienky >>

Oznámenie o miestnej obhliadke >>

Výsledky >>

 

Mestská časť Bratislava - Devín vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 3/2018 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme časti nehnuteľnosti na Kozičovej ulici č. 24.

Podmienky >>

Príloha >>

Výsledky >>

 

 

 

ARCHÍV >>

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku