Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Úradná tabuľa stavebného úradu

Oznam:

Dňa 07.03.2016 sa bude konať zasadnutie komisie pre výstavbu a životné prostredie pri MÚ Devín. Žiadosti o stanovisko mestskej časti k investičným stavebným zámerom spolu s projektovou dokumentáciou je potrebné si podať do 02.03.2016.

Podklady do komisie >>

_________________________________________________________________________

 

Informácie o navrhovanej rekonštrukcii existujúcich metalických rozvodov a ich nahradení optickou zemnou sieťou spoločnosti Slovak Telekom, a.s.:

- celková situácia - vyznačenie riešeného územia (pdf)

- projektovaná trasa s popisom výkopov - výkres č. 2 (Kremeľská, Brigádnická, Hradná, Štrbská) (pdf)

- projektovaná trasa s popisom výkopov - výkres č. 3 (Kremeľská, Brigádnická) (pdf)

- projektovaná trasa s popisom výkopov - výkres č. 4 (Hradná, Muránska, Rímska, Avarská, Slovienska, Brigádnická, Sonntagova) (pdf)

- vzorové rezy - výkres č. 5 (pdf)

- foto optickej účastníckej krabice, rozmery 185 x 103 x 93 mm - v prevedení buď k pripevneniu na stenu budovy alebo stenu predzáhradky, alebo ako samostatne stojaca s kovovým stĺpikom (png)

 

 

________________________________________________________________________

 

Návrh ÚPZ Devín I, 10/2014

a) Výkres č. 4 - regulačný >>

Doplnenie č. 1 >>

Doplnenenie č. 2 >>

b) Výkres č. 9 - VPS >>

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku