Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Úradná tabuľa stavebného úradu

Oznámenie o začatí stavebného konania pre líniovú stavbu „SO 01 – PREKLÁDKA VN VEDENIA, SO 02 – DEMONTÁŽ VZD. VEDENIA VN, SO 01 – KÁBLOVÉ VEDENIE NN“, stavebník: Západoslovenská distribučná, a.s. (pdf)

Zverejnené dňa 05.12.2018
____________________________________________________

 

 

 

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku