Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Školstvo a zdravotníctvo

Školská infraštruktúra

Školskú infraštruktúru predstavuje materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ nachádzajúca sa na Kremeľskej ulici a súkromná základná škola „Česká “, v ktorej sa vyučuje v slovenskom jazyku, ale anglický jazyk sa integruje do všetkých vyučovacích predmetov. Zároveň v priestoroch školy funguje aj materská škola. Deti s trvalým pobytom v MČ Bratislava – Devín majú v súkromnej materskej a základnej škole zľavnené školné. Viac informácii nájdete na http://www.gymnaziumceska.sk

Spádovou školou pre MČ Bratislava-Devín je na základe zmluvy o spolupráci ZŠ I. Bukovčana v Devínskej Novej Vsi (ku škole 2x denne zachádza autobusová linka MHD č. 29).

Zdravotná infraštruktúra

V rámci zdravotnej infraštruktúry funguje v Devíne stomatologická ambulancia a obvodná lekárka (každú stredu od 8:00-11:00)v priestoroch Kultúrneho domu. Iná zdravotná starostlivosť je k dispozícii v ambulanciách detských lekárov, všeobecných lekárov pre dospelých a ambulanciách odborných lekárov v Devínskej Novej Vsi, resp. v Poliklinike v Karlovej Vsi. Obyvatelia tiež využívajú služby piatich lekární v Devínskej Novej Vsi a desiatich lekární v Karlovej Vsi.

Sociálna infraštruktúra

Sociálnu infraštruktúru tvorí Klub dôchodcov Bohumila, ktorý sa nachádza na Rytierskej ulici v Dk Devín. Sociálne služby, napríklad zásobovanie liekmi zabezpečuje geriatrická sestra.

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku