Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Skauting v Devíne

Sme radi, že podobne ako minulý rok, mohla aj tohto roku naša detská a mládežnícka organizácia TAHAMATAM otvoriť voľno-časové krúžky pre deti v Devíne. Krúžky sa realizujú v priestoroch Domu kultúry v Devíne a sú určené pre deti I. a II. st. ZŠ (7 - 14rokov). Deťom sa snažíme ponúknuť podmienky na aktívne a zmysluplné trávenie svojho voľného času a ponúkame im aktivity, ktoré obohatia ich mimoškolskú činnosť a podporia ich záujmy.

 

Pre školský rok 2015/2016 sme otvorili tieto krúžky:

 

  • Tvorivo-kreatívny krúžok - Tvorím, tvoríš, tvoríme...

Tvorivo-kreatívny krúžok je pre deti, ktoré majú chuť tvoriť pekné veci vlastnými rukami. Krúžok ponúka deťom možnosť sebarealizácie a podporuje ich tvorivosť a zručnosť. S deťmi sa stretávame vždy 1x do týždňa a pracujeme rôznymi technikami - tvorba z kameňov (obrazy z kameňov, maľovanie kameňov), práca s drev. materiálom, práca s papierom, kartónom, servítková technika, výtvarné techniky. S deťmi si tak každý týždeň vyrobíme rôzne diela, ktoré si vždy zoberú so sebou domov.

  • Skautský krúžok - Mladí skauti

Skautský krúžok je pre deti (dievčatá) vo veku 7 - 14 rokov. S deťmi sa stretávame 1x do týždňa a učíme sa spolu zásadám a morálnym princípom skautingu (čestnosť, súdržnosť, pomoc iným). Deti majú tiež každý mesiac výpravy do prírody, na ktorých spoznávajú blízke aj vzdialenejšie prírodné prostredie, učia sa orientácií v prírode a zažijú kopec tradičných aj netradičných aktivít.

  • Turistický krúžok - Túlavé topánky (plánované otvorenie 02/2016)

Turistický krúžok je určený pre deti od 8 - 14 rokov, ktorým sa nelení, a ktoré majú radi pešiu turistiku, pohyb na čerstvom vzduchu, spoznávanie nových miest a dobrodružstvo. Turistické výpravy budú realizované 1x mesačne, v sobotu, a budú zamerané na spoznávanie rôznych prírodných zaujímavosti, miest či kultúrnych pamiatok. Deti tak spoznajú miesta, na ktorých ešte možno nikdy neboli, naučia sa bezpečne zakladať oheň v prírode, budú sa učiť princípom táborenia a tiež zažijú kopec tradičných aj menej tradičných hier a aktivít.


Všetky krúžky sú realizované pod vedením skúsených vedúcich, ktorí majú niekoľkoročnú prax s prácou s deťmi. Okrem krúžkov sa aj naďalej vo svojej činnosti venujeme obnove a zariaďovaniu našej klubovne, nakoľko nám stále chýba nejaké základné vybavenie. Viac informácií o krúžkoch, či našej činnosti si môžete pozrieť na: www.tahamtam.sk.


Veríme, že naša činnosť a krúžky sú prínosom pre deti a obyvateľov Devína, a že našu činnosť budú aj naďalej podporovať .

Za tím Tahamatam,
Františka Rohaľová

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku