Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Referáty

Miestny-Urad.jpg

Členenie

prednostka:

Ing. Lenka Satinová
e-mail: satinova@devin.sk

 

sekretariát starostu (podateľňa, pokladňa):

Marta Kurtová            
tel.: 02 /60202511
kurtova@devin.sk

 

Miestny úrad má 7 referátov:

 

Referát ekonomický
Dadon s.r.o
e-mail: ekonomika@devin.sk
-    Vedenie štatutárneho účtovníctva
Referát správy daní a poplatkov
Ing. Mária Vlkovičová
tel.: 02 / 6020 2524, e-mail: vlkovicova@devin.sk
-    Daň za psa
Referát vnútornej správy
Ing. Viera Šulovská
tel.: 02 / 6020 2517, e-mail: vierka.sulovska@devin.sk
-    Sociálna oblasť, školstvo
-    Nahlasovanie kultúrnych a spoločenských podujatí konajúcich sa v mestskej časti
-    Prenájom domu kultúry
-    Nahlasovanie prevádzok
-    Daň za zaujatie verejného priestranstva, povolenia na ambulantný predaj
-    Vjazd motorových vozidiel do pešej zóny
-    Ohlasovňa pobytu
Referát územného plánovania
Ing. arch. Petra Zemanová
tel.: 02 / 6020 2519, e-mail: zemanova@devin.sk
-    Územný plán, rozvoj územného plánovania a výstavby
-    Územnoplánovacie informácie
-    Register adries
-    Súpisné a orientačné čísla
Referát územného konania a stavebného poriadku - Stavebný úrad, Špeciálny stavebný úrad

Ing. Erika Pálešová - vedúca stavebného úradu
tel.: 02 / 6020 2516, e-mail: palesova@devin.sk                                  
                                        
Ing. Iveta Suneková
tel.: 02 / 6020 2513, e-mail: sunekova@devin.sk

Ing. Zdenka Somogyiová
tel.: 02 / 6020 2516, e-mail: somogyiova@devin.sk
-    Územné konanie a stavebný poriadok
-    Rozkopávky

Referát životného prostredia a ochrany krajiny
RNDr. Peter Krempaský
tel.: 02 / 60202514, e-mail: krempasky@devin.sk
-    Prenájom záhrad
-    Výrub stromov
-    Odpady
-    Rybárske lístky
Referát správy zvereného majetku
Ing. Martina Škárová
02 / 60202527, email: skarova@devin.sk
-    Predaje a výmeny majetku zvereného do správy
-    Verejné obstarávanie a nákup

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku