Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Postup krokov na poukázanie 2% z daní

I. pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov: 

Do 15.02.2011 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane, to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.

Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2011.
Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia 2011 spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2011 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Tento rok sa obe tieto tlačivá podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

IČO resp. SID prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne (SID je rozlišovací znak pre organizácie, ktoré majú totožné IČO)

 

II.  pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2011, ktorému chcete poukázať Vaše 2% zo zaplatenej dane a vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 € pre prijímateľa.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa (VIII. oddiel formulár FO-A resp. XII. oddiel formulár FO-B). Údaje o organizáciach, ktoré potrebujete do daňového priznania  v r. 71 resp. 114  uviesť, nájdete na stránke organizácie alebo v prílohe tu >>.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2011) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

 

III. pre právnické osoby:

Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2011. Právnické osoby môžu poukázať 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €.

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú v IV. časti uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 až 3 (na prílohe)  prijímateľov. Údaje o organizáciach, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete na stránke organizácie, alebo v prílohe tu >>.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

 Formuláre, podmienky darovania a zoznam oprávnených prijímateľov sú na stránke:

http://www.rozhodni.sk

 

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku