Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Podnet

Svoje problémy, podnety a sťažnosti nám môžte nahlasovať prostredníctvom nasledujúceho formulára

alebo mobilnej aplikácie iObčan.

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku