Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Oznamy k mimoriadnej povodňovej situácii

10. 6. 2013 11:20

Vážení občania bývajúci na Devínskej ceste,

 

Dnes o 11:00 hod a 15:00 hod bude na Devínskej ceste prebiehať monitorovanie situácie v jednotlivých povodňou postihnutých domoch. Prosíme Vás, aby ste v jenom z hore uvedených časov boli na svojich nehnuteľnostiach, uľahčí to prácu zásahovým jednotkám.

 

10. 6. 2013 11:15

 

Informácie o doprave

Vážení občania,

Dňa 10.06.2013 krízový štáb rozhodol, že doprava na Devínskej ceste bude obnovená od 10:00 hod. Na ceste bude v úseku postihnutom povodňami obmedzená rýchlosť, nakoľko tam naďalej prebiehajú zabezpečovacie práce. Mestská hromadná doprava bude premávať z a do Devína podľa platného grafikónu.

 

9. 6. 2013 17:00

 

Dňa 10.06.2013 starostka MČ Bratislava-Devín rozhodla, že stav v MČ Bratislava-Devín umožňuje obnovenie prevádzky ZŠ aj materskej školy v MČ.

 

9. 6. 2013 16:50

 

Aktuálna dopravná situácia

 

Dnes (nedeľa) kyvadlová doprava do 24:00 hod  (do polnoci).
V pondelok 10.06.2013:

 

 • o 6:00 hod odchod z Riviéry smer Karlova Ves: zastávka Borská (obchodný dom Centrum), Dúbravka: zastávka Alexiho (Dom kultúry), Pri kríži (konečná električiek), Devínska Nová Ves: Štefana Králika, Milana Marečku, Na hriadkoch, Devín: zastávka pri cintoríne, , Kremeľská, Nám. práce, ZŠ Devín
 • o 6:00 hod odchod z Devína, Devín – Základná škola cez DNV, Dúbravku a KV k Riviére po tých istých zástavkách.

Autobusy budú premávať v intervaloch podľa aktuálnej dopravnej situácie

 

9. 6. 2013 10:30

 

Dňa 09.06.2013 (nedeľa) je situácia v doprave nezmenená až do pondelka 10.06.2013 do 9:00 hod. - kyvadlová autobusová doprava premáva na trase

 • párna hodina - Devín Základná škola - Devínska Nová Ves - Dúbravka - Riviéra
 • nepárna hodina - Riviera, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Devín - Základná škola (konečná)

Kyvadlová autobusová doprava je určená len pre obyvateľov Devína.

10.06.2013 o 9:00 hod zasadá opätovne krízový štáb, ktorý rozhodne, kedy bude otvorená Devínska cesta smerom k Riviére.

8. 6. 2013 11:30

Upozornenie pre občanov Devína

V čase povodní je zakázaný lov rýb. Takisto zber a odpratávanie uhynutých zvierat môžu vykonávať len spôsobilé osoby a to len so súhlasom polície. Porušovanie tohto zákazu je klasifikované ako trestný čin.

8. 6. 2013 10:35

Oznámenie pre občanov Devína

Oznamujeme Vám, že Devínska cesta smerom do Karlovej Vsi je UZAVRETÁ  od 10:00 hod.
Od 10:00 hod. je sprístupnená cesta do Devínskej Novej Vsi pre osobné motorové vozidla pre občanov  s trvalým pobytom v Devíne,  vlastniacich nehnuteľnosť alebo podnikajúcich v mestskej časti Devín. Túto skutočnosť občania musia preukázať .

O 11:00 hod. začne premávať kyvadlová autobusová doprava na trase:

 • Riviera, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Devín -  Základná škola (konečná)

Odchod z Devína o 12:00 hod opačným smerom. Doprava bude premávať v dvojhodinových intervaloch.  Kyvadlová autobusová doprava je určená len pre obyvateľov Devína.

7. 6. 2013 18:30

V sobotu 8.6.2013 bude preprava obyvateľov Devína zabezpečená v nasledovnom režime:

 • Každú párnu hodinu z Devína - zo zástavky cintorín. Prvý spoj  z Devína odíde o 6.00 hod.

 • Každú nepárnu hodinu zo zastávky Riviéra do Devína. Prvý spoj zo zastávky Riviéra odíde o 7.00 hod.

7. 6. 2013 17:55

 

Dnes (piatok) 7.6.2013 budú od 18.00 hod posilnené spoje z a do Devína. Premávať budú každú celú hodinu v obidvoch smeroch, t.j. zo zastávky Riviéra o 18.00 , 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 a 23.00 hod a zo zástavky Devín – cintorín o 18.00 , 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 a 23.00 hod.

7. 6. 2013 17:13

 

Aktuálna informácia o náhradnej kyvadlovej doprave: Dnes (piatok) 7.6.2013 bude posledný spoj odchádzať o 23.00 hod zo zastávky Riviéra do Devína.

7. 6. 2013 14:35

 

Oznamujeme Vám , že dňa 08.06.2013 bude z technických príčin zber bio odpadu  ZATVORENÝ

 

7. 6. 2013 14:35

 

Žiadame verejnosť, aby nezneužívala krízovú kyvadlovú dopravu medzi MČ Bratislava-Devín a MČ Karlova Ves, nakoľko v MČ Bratislava – Devín naďalej trvá 3. stupeň povodňovej aktivity.  Kyvadlová doprava zabezpečuje iba dopravu pre ľudí s trvalým pobytom, vlastniacich nehnuteľnosť, prípadne podnikajúcich v MČ Bratislava – Devín. Tieto skutočnosti budú musieť preukázať policajnej hliadke pri nástupe na dopravu na stanovišti Riviéra.

 

7. 6. 2013 13:55

Podujatie "Párková Cyklojazda" z Devínskej Novej Vsi od W-Hotela na parkovisko pod devínskym hradom je zrušené.

 

7. 6. 2013 12:05

 

Oznamujeme Vám, že na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Devín bola dňa 06.06.2013 zriadená dočasná stanica rýchlej zdravotníckej pomoci. V prípade, že mate vážne zdravotné problémy prosím Vás volajte tel. č. 155

 

7. 6. 2013 06:15

07.06.2013 (piatok) je  doprava z a do Devína zabezpečená v nasledovnom režime:

 • každú párnu hodinu z Devína - zo zástavky cintorín , kostol, ZŠ Devín a Riviéra.
 • každú nepárnu hodinu zo zastávky Riviéra do Devína.

Táto informácia platí do odvolania.

 

6. 6. 2013 16:17


Doprava je zabezpečovaná len pre obyvateľov Devína a záchranárske zložky !!!

 

6. 6. 2013 14:00

Momentálne je doprava z a do Devína zabezpečená v nasledovnom režime:

 • každú nepárnu hodinu z Devína - zo zástavky cintorín , kostol, ZŠ Devín a Riviéra.
 • každú párnu hodinu zo zastávky Riviéra do Devína.

Táto informácia platí do odvolania.

 

6. 6. 2013 11:35

Dnes o 9:00 hod bola zavedená kyvadlová doprava z MČ Bratislava – Devín do Devínskej Novej vsi. Bohužiaľ táto musela byť zrušená  a bude nahradená kyvadlovou dopravou do Karlovej Vsi. Prvé auto bude odchádzať spred cintorína zástavka Devín o 11:00 hod, následne o 12:00 hod odchod z Riviéry späť do Devína. Auto bude premávať v dvojhodinových intervaloch. Zástavky sú cintorín, kostol, ZŠ Devín a Riviéra. V prípade vážnych zdravotných problémov kontaktujte číslo 0911/090909

 

6. 6. 2013 9:25

Dňa 06.06.2013 o 9:00 hod bola zahájená kyvadlová doprava civilistov do Devínskej Novej Vsi vojenským špeciálom. Auto bude odchádzať približne každú celú hodinu spred kostola v Devíne. Situácia na Devínskej ceste naďalej neumožňuje prejazd vozidiel.

 

6. 6. 2013 6:00

Dňa 06.06.2013 z dôvodu stále sa zvyšujúcej hladiny rieky Dunaj, nie je možné obnovenie kyvadlovej dopravy pre civilistov medzi MČ Bratislava – Devín a Riviérou. Zmienený stav bude trvať až do odvolania.

 

5. 6. 2013
Armádny špeciál zabezpečujúci kyvadlovú dopravu medzi MČ Bratislava Devín a Riviérou bude premávať do polnoci. Posledný spoj bude odchádzať najneskôr do 24:00 zo zastávky Devín od cintorína.

Doprava špeciálom bude znovu obnovená v ranných hodinách, prvé auto bude odchádzať o 6:00 hod od Riviéry.


5. 6. 2013
Na základe dohody s riaditeľkou ORP Bratislava PhDr. Irenou Kyrinovičovou zverejňujeme oficiálne oznámenie o zatvorení pošty Bratislava Devín:

 

Z dôvodu povodňovej situácie v MČ Devín bola dňa 4. 6. 2013 zatvorená pošta Bratislava 46, Kremeľská 39, Bratislava až do odvolania (do stabilizovania mimoriadnej situácie). Na základe uvedeného nebudú poskytované žiadne poštové služby vrátane výplaty dôchodkových dávok.
V prípade stabilizácie tejto krízovej situácie bude obnovené poskytovanie poštových služieb vrátane výplaty dôchodkových dávok za výplatné termíny 6. a 8. 3. 2013 pravdepodobne v termíne 10. 6. 2013.
 

 

5. 6. 2013

Prosíme obyvateľov, ktorí potrebujú k zaisteniu svojho majetku vrecia s pieskom, aby sa hlásili na telefónnom čísle 0911/269 013. Zároveň prosíme dobrovoľníkov, ktorí by mohli pomôcť s plnením vriec a ich nakladaním na multikáru, aby sa dostavili na parkovisko pod hradom Devín, kde prebieha plnenie vriec.

 

5. 6. 2013

Obidve prístupové cesty do Devína sú neprejazdné, spojenie s hl. mestom je zabezpečené vojenským špeciálom, ktorý premáva v hodinových intervaloch od cintorína zástavka Devín. Odchod z Devína približne o pol, odchod od Riviéry celá hodina. V urgentných prípadoch kontaktujte záchranárske zložky 112. Odvoz smetí bude zabezpečený.

 

 

4. 6. 2013

Z dôvodu povodňovej situácie v našej MČ budú materská škola aj SZŠ Česká v Devíne uzavreté do piatku 7.6.2013 vrátane. O ďalšom vývine situácie Vás budeme informovať. Zároveň prosíme občanov, aby si zabezpečili zásoby potravín, prípadne pitnej vody, nakoľko povodňová situácie je nevyspytateľná.

 

Miestny úrad MČ Bratislava – Devín

 

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku