Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

OZ Devínsky spolok vinárov a vinohradníkov

OZ Devínsky spolok vinárov a vinohradníkov vzniklo v máji 2007. Cieľom OZ je najmä

  • záchrana a oživenie vinohradov, pivníc a viech v Devíne,
  • zviditeľnenie a zachovanie Devína ako vinárskeho mestečka,
  • zdokumentovanie a sprístupnenie histórie vinohradníctva v Devíne,
  • aktívna práca v rámci Malokarpatskej vínnej cesty, súčasťou ktorej sa DSVV stalo v roku 2008.

Od roku 2008 spolok organizoval vinársku súťaž Devínskeho strapca 2008 a bol spoluorganizátorom Devínskeho vinobrania, Devínskych hodov a mnohých ďalších podujatí. Od roku 2016 organizuje v spolupráci s Bratislavským okrášľovacím spolkom Ríbezľový Devín (polovica júla) a Devínske vínne trhy (jar a jeseň).

Aktuálne podujatia >>

Podporovatelia

  • prispejte na činnosť spolku a dosahovanie jeho cieľov alebo na realizáciu konkrétnych podujatí
  • prispieť môžete vecne podľa dohody alebo finančne na účet spolku SK07 1100 0000 0029 4904 3751 (v texte uveďte Vaše meno alebo "anonymne", ak si želáte diskrétnosť)
  • neanonymným podporovateľom sa poďakujeme na týchto stránkach alebo na podujatiach a budeme ich prizývať na naľe akcie

ADRESA

Devínsky spolok vinárov a vinohradníkov

Brigádnická 27

84110 Bratislava-Devín

 

vinarsky-spolok@devin.sk

IČO 45766061

Bankové spojenie SK07 1100 0000 0029 4904 3751

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku