Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Odstránenie bankomatu TB

List hovorcu Tatra Banky s vyjadrením ohľadom umiestnenia bankomatu v MČ Devín:

Vážená pani starostka,

Tatra banka deinštalovala svoj bankomat, ktorý bol umiestnený vo Vašom Dome kultúry Devín z dôvodu jeho dlhodobo podpriemernej využiteľnosti, pričom jeho prevádzka nám trvale generovala značnú stratu. Táto situácia je po piatich rokoch prevádzky bankomatu pre nás neakceptovateľná a napriek našej snahe prinášať klientom výnimočný osobný a finančný komfort sme sa po dôslednom a citlivom zvážení rozhodli pristúpiť k zrušeniu bankomatu.
Vzhľadom na danú skutočnosť Tatra banka aktuálne neuvažuje o inštalácií nového bankomatu v mestskej časti Bratislava Devín. Napriek tomu vyvinieme maximálne úsilie, aby nás naši klienti naďalej vnímali ako banku, ktorá ponúka kvalitné služby s primárnym zameraním na spokojnosť klienta. Sme presvedčení, že aj klienti chápu, že žiadny podnikateľský subjekt nemôže prevádzkovať zariadenie, ktorá mu vykazuje trvale stratu, nakoľko by to bolo z jeho strany nezodpovedné a to aj voči samotným klientom. Banka, ktorá by vedome produkovala takúto stratu by mohla v očiach klientov logicky stratiť na svojej dôveryhodnosti ako zodpovedný podnikateľský subjekt, ktorému zverili svoje finančné prostriedky.

Najbližšie bankomaty, ktoré môžu klienti využiť sú v budove supermarketu Terno a v obchodnom dome Glavica v Devínskej Novej Vsi a v Karlovej Vsi Na Karloveskej ulici.

Ďakujem za porozumenie.

S úctou.

Boris Gandel
hovorca
Tatra banka a.s.

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku