Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Návrhy VZN

POUČENIE K NÁVRHOM VZN (PDF) 

 

PRIPOMIENKOVANIE NÁVRHOV VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ (DOC)

______________________________________________________________

Návrh VZN Č. 1/2018 >>

o úprave podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava-Devín

Príloha >>

______________________________________________________________

Návrh VZN Č. 2/2018 >>

Trhový poriadok pre príležitostné trhy a ambulantný predaj v mestskej časti Bratislava-Devín

 

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku