Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Na člne

Na člne pri DevíneDevín ako sídlo ležiace na ústí Moravy do Dunaja je cieľovou destináciou splavníkov mnohých splavníkov. Pokojné vody rieky Moravy zaručujú, že aj lenivejší splavníci bez námahy a bezpečne splavia úsek z Brodského až do Devína za tri dni. Na splav z Moravského Svätého Jánu si vyhraďte 2 dni. Ak netúžite spať na brehu rieky v spoločnosti komárov, za 1 deň sa pohodlne dostanete z Vysokej pri Morave až do cieľa, pričom práve tento úsek Moravy je najkrajší. Gradácia prírodných skvostov je dokonalá. Najfotogenickejší úsek absolvujete posledných 5 km medzi Devínskou Novou Vsou a Devínom, s hrdým masívom Devínskej Kobyly a Sandbergom na ľavej strane a rozvodnenou vnútrozemskou deltou rieky pod vami.

 

Splavy Moravy organizuje prenajať Panorama.sk, Actionland, alebo pán Zvonimír Bartovič (Kremeľská 4, Devín, tel. 0905 934 554, www.kanoesplav.sk, miroslavbartovic@mikrovlnka.sk).

 

Pestrosť rastlinných druhov, ktoré možno vidieť z rieky, je daná rozmanitosťou stanovíšť. Ich rozmiestnenie je úzko späté s výskytom vody. Druhovo najbohatšie sú však zaplavované, previdelne kosené lúky, kde na 10 m2 možno nájsť viac ako 50 rastlinných druhov. Lúky v tejto oblasti, pokiaľ ide o zachovalosť a rozlohu, nenájdeme už nikde v strednej Európe. Rovnako pestrá je i fauna nivy Moravy. V rieke a jej prítokoch bolo zaznamenaných až 62 druhov rýb, čo ju zaraďuje medzi druhovo najbohatšie rieky v Európe. Unikátnymi vzácnosťami sú hrebenačka vysoká (Gymnoce – phalus baloni) a kolok väčší (Zingel zingel). Z obojživelníkov tu možno stretnúť väčšinu druhov žiab vyskytujúcich sa na Slovensku, medzi nimi i vzácnu rosničku zelenú (Hyla arborea) a hrabavku škvrnitú (Pelobates fuscus). Plazy sú zastúpené len nejedovatými druhmi hadov, dobré podmienky pre život tu nachádza vzácna užovka fŕkaná (Natrix tessellata). Niva rieky Moravy bola zaradená medzi významné vtáčie územia (Bird Life International). Hniezdi tu 118 druhov z celkového množstva 176 tu zaznamenaných druhov vtákov. Nechýbajú medzi nimi bociany, volavky, chriaštele, beluše, rybárik obyčajný a mnohé iné. Unikátnosťou svetového významu je chrapkáč poľný (Crex crex). Pokladom zo skupiny cicavcov je bobor európsky (Castor fiber) a netopiere, ktorých tu odborníci zistili 14 druhov z celkového počtu 24 druhov žijúcich na Slovensku.

 

Čiastočne spracované podľa materiálov Daphne-Inštitút aplikovanej ekológie.

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku