Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Na bicykli

Na bicyklli z DevínaAk dostanete chuť v peknom počasí vyraziť na bicykle do prírody, vyberte sa na výlet po náučnom chodníku Nivou Moravy priamo z Devína. Chodník sa klukatí záplavovými lúkami a lužnými lesmi od sútoku Dunaja a Moravy spod devínskeho hradu až po Moravský sv. Ján. Jedinečný je nielen svojou dĺžkou 80 km, čo ho zaraďuje medzi najdlhšie náučné chodníky na Slovensku. Záplavové územie si vďaka dlhoročnému zákazu vstupu od roku 1951 až do pádu železnej opony (1989) zachovalo svoj prirodzený ráz. Paradoxne, kvalitný cyklistický chodník je tiež dôsledkom bývalého režimu – slúžil pre policajné autá pohraničnej stráže. Líniový, samoobslužný, obojstranný, letný aj zimný náučný chodník s prírodovedným, ochranárskym a kultúrno-historickým zameraním. Na trase dlhej 21 km vedúcej od Devína po Vysokú pri Morave sú vybudované 4 prístupové cesty: Devín, Devínska Nová Ves, Devínske jazero a Vysoká pri Morave. Po trase je rozmiestnených 16 informačných tabúľ a 4 vstupné panely s trojjazyčnými textami.

Nádherná príroda na pohraničí s Rakúskom bola zakonzervovaná v čase a uchránená pred výraznejším vplyvom človeka. Preto tu dnes môžeme obdivovať zvyšky pôvodných lužných lesov, mŕtve ramená a najväčší komplex vlhkých lúk v strednej Európe, zaradený do zoznamu medzinárodne významných mokradí (Ramsarská lokalita).

Veľká časť záplavového územia patrí pod správu CHKO Záhorie. Z bohatého druhového zloženia vlhkých lúk neprehliadnete hojne zastúpený fialový plamienok celistvolistý, modrastý kosatec sibírsky či snežienke podobnú dobre známu bleduľu letnú. O dôležitosti územia svedčí aj jeho zaradenie medzi európsky Významné vtáčie územia (VVÚ Morava) a medzinárodne významné vtáčie lokality (International Bird Area). Spomedzi vtáčich obyvateľov nivy Moravy môžete stretnúť bociana bieleho, celosvetovo ohrozeného chrapkáča poľného alebo v zime tiahnuce žeriavy popolavé. Neoddeliteľnou súčasťou tejto oblasti je aj náš najväčší hlodavec bobor vodný, opätovne introdukovaného do tohto územia až po páde železnej opony. Populácii bobrov sa v poslednej dobe veľmi darí, čoho dôkazom sú ohlodané kmene stromov na brehoch rieky.


logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku