Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Materiály na zastupiteľstvo 18. 04. 2016

  • Návrh VZN č. 2 / 2016 o určovaní nájomného za krátkodobý a jednorázový prenájom nebytových priestorov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Devín (doc)

 

  • Návrh VZN č. 3 /2016 o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Devín (doc)

 

  • Zverejnenie zámeru uzavrieť dodatky k zmluvám o nájme pozemkov (doc)

 

  • Zverejnenie zámeru (doc)

 

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku