Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Materiály na 6. Riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devín

Návrh rozpočtových opatrení pre rok 2015 >>

Návrh rozpočtu na roky 2016/2017/2018 >>

Zverejnenie zámeru - dodatok k nájomnej zmluve (pdf)
Zverejnenie zámeru - Oravec (pdf)
Zverejnenie zámeru - SWAN (pdf)
Zverejnenie zámeru - dodatok k nájomnej zmluve (pdf)

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku