Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Linka č. 128 - predĺženie trasy do Devína

15.02.2012

Dobrý deň, pani starostka Ing. Kolková,

ďakujem za Váš podnet. Predmetnú linku na náš podnet (vrátane podporného stanoviska MČ Devínska Nová Ves) nedávno zriadil DPMB za účelom zlepšenia prístupu občanov k službám, ktoré sú t.č. v obchodnom centre Glavica poskytované. Je naším prirodzeným a spoločným záujmom, aby sme tieto služby čo najviac sprístupnili aj obyvateľom MČ Devín.  Preto budeme o tejto veci rokovať s DPMB - o výsledku Vás budeme informovať.

S pozdravom

Mgr. Ing. Miloš Sušarský
riaditeľ
Tatra Residece, s.r.o.
Centrum Bývania, s.r.o.

 

14.02.2012

Dobrý deň pán Sušarský,
 
Podľa telefonického dohovoru obraciam sa na Vás so žiadosťou o preverenie možnosti predĺženia linky č. 128 do Devína (po obratisko autobusov MHD vedľa cintorína, príp.(a?) parkovisko pod hradom Devín) a zároveň prosím o spoluprácu v presadení tohto zámeru na Dopravnom podniku Bratislavy.
Túto žiadosť vám predkladám na základe požiadavky od obyvateľov Devína (Devín má v súčasnosti cca 1200 trvale prihlásených obyvateľov, v sezóne sa tu pohybujú ďalšie stovky návštevníkov hradu), ktorí žiaľ priamo v našej mestskej časti nemajú k dispozícii žiadnu občiansku vybavenosť a týmto krokom by získali prístup do objektu Glavica v DNV kde sa nachádzajú viaceré prevádzky a tým aj Devínčanmi vyhľadávané služby. Navyše, Tatrabanka nedávno pre nerentabilnosť odinštalovala jediný bankomat v našej MČ a vo vysvetlivke prečo tak konala odkázala svojim klientom že najbližší bankomat nájdu aj v objekte Glavica – t.j. vyhovením našej žiadosti by ste zabezpečili zároveň dopravu (aj svojich) klientov k tomuto terminálu.
V prípade potreby poskytneme radi potrebnú súčinnosť pri realizácii zámeru.
 
Prosím o skorú reakciu na našu žiadosť a zostávam
 
S pozdravom
 
Ing. Ľubica Kolková

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku