Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Korwin

Na informačnú podporu agiend vedených na úrade máme už viac rokov nasadený systém KORWIN spoločnosti DATALAN a.s. . Pomocou tohoto systému spravujeme evidenciu obyvateľstva, evidenciu podnikateľských subjektov a prevádzkarní, prípravu volieb a referend, dane a poplatky a časť ekonomickej agendy.

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku