Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Komunálne voľby 2018

Výsledky komunálnych volieb 2018

Voľba primátora (pdf)

Voľba starostu (pdf)

Voľba poslancov do miestneho zastupiteľstva (pdf)

Volba poslancov do mestského zastupiteľstva (pdf)

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 • Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z.z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018
 • Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Devín č. 169/2018 určuje sa rozsah výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava- Devín na plný úväzok na funkčné obdobie rokov 2018-2022
 • Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Devín č. 170/2018 bol určený jeden volebný obvod, do ktorého bude volených 7 poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Devín
 • Počet obyvateľov MĆ Bratislava – Devín ku dňu vyhlásenia volieb (6.7.2018) je: 1824
 • 1. volebný okrsok č. 1 – volebná miestnosť č. 1 – veľká sála Domu kultúry Devín, Rytierska 2, 841 07 Bratislava 
 • 2. volebný okrsok č. 2 – volebná miestnosť č. 2 – veľká sála Domu kultúry Devín, Rytierska 2, 841 07 Bratislava 
 • Volebný okrsok č. 1 tvoria ulice: Avarská, Brigádnická, Hradná, Hutnícka, Kozičova, Kremeľská, Mládežnícka, Muránska, Rímska, Rytierska, Slovanské nábrežie, Slovienska, Solúnska, Sonntagova, Štrbská. 
 • Volebný okrsok č. 2 tvoria ulice: Bociania, Delená cesta, Devínska cesta, Devínska cesta – kameňolom, Dolnokorunská, Gronárska, Habánska, Hadia cesta, K zlatému rohu, Kamenná, Kavyľová, Korunská, Lomnická, Medová, Nad Gronárom, Pod Kobylou, Pod skalou, Podkorunská, Pri lesostepi, Priama cesta, Spätná cesta, Stepná cesta, Svíbová, Štítová, Viničná, Za Bránou, Zelené terasy, Zlaté schody, nezaradené na ulicu domy a chaty so súpisným číslom.
 • Zapisovateľkou miestnej volebnej komisie bola menovaná pani Marta Kurtová (tel. číslo: 0903 807 890, 02/6020 2511, e-mail: kurtova@devin.sk)
 • Sídlom Okrskovej volebnej komisie č. 1 je Veľká sála Domu kultúry Devín, Rytierska č. 2, 841 10 Bratislava- Devín
 • Sídlom Okrskovej volebnej komisie č. 2 je Veľká sála Domu kultúry Devín, Rytierska č. 2, 841 10 Bratislava- Devín
 • Nezávislý kandidát do Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Devín potrebuje zozbierať minimálne 100 podpisov voličov podporujúcich jeho kandidatúru.
 • Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie je: kurtova@devin.sk

 

Súbory na stiahnutie:

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu (pdf)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov do miestneho zastupiteľstva (pdf)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora (pdf)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov do mestského zastupiteľstva (pdf)

Vyhlásenie komunálnych volieb (pdf)

Právo voliť (pdf)

Uznesenie č. 169/2018 – rozsah výkonu funkcie starostu (pdf)

Uznesenie č. 170/2018 – volebný obvod a počet poslancov (pdf)

Počet obyvateľov MČ (jpg)

Menovanie zapisovateľky (jpg)

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti (jpg)

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku