Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Komunálne voľby 2010

Výsledky volieb:

 • Vyhlásenie výsledkov volieb - bez náhradníkov (doc)
 • Vyhlásenie výsledkov volieb - náhradníci (doc

 

Vzdanie sa kandidatúry >> 

 

 • Oznámenie o možnosti zúčastniť sa na sčítavaní hlasov (doc
 • VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane (doc1doc2doc3)  
 • Oznámenie o čase a mieste konania volieb (doc)
 • Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy (doc)
 • Vyhlásenie kandidatúry pre voľby primátora hl. mesta SR Bratislavy (doc)
 • Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Devín (doc)
 • Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu v MČ Bratislava - Devín (doc)
 • Oznámenie pre obyvateľov (doc)
 • Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 27. novembra 2010 (doc)
 • Oznámenie k podávaniu kandidátnych listín (doc)
 • Vzor kandidátnej listiny politickej strany (politického hnutia, koalície) pre voľby do miestneho zastupiteľstva (doc)
 • Vzor kandidátnej listiny nezávislého kandidáta pre voľby do miestneho zastupiteľstva (doc)
 • Vzor kandidátnej listiny politickej strany (politického hnutia, koalície) pre voľby starostu mestskej časti (doc)
 • Vzor kandidátnej listiny nezávislého kandidáta pre voľby starostu mestskej časti(doc)
 • Oznámenie o delegovaní členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie(doc)

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku