Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Komisie miestneho zastupiteľstva

Komisia finančná a podnikateľských aktivít

Ing. Peter Distler, predseda
Ing. Štefan Kilársky, podpredseda
Ing. Ignác Kolek, člen

Komisia pre výstavbu, územný rozvoj , životné prostredie, dopravu, ochranu verejného poriadku a verejného záujmu

Bc. Igor Prieložný, predseda
Ing. arch. Šarlota Mráziková, člen
Ing. arch. Vladimír Sekera, člen
Ing. arch. Beáta Polomová PhD, člen
Mgr. Andrea Froncová, člen

Komisia sociálna

Elena Cenká, predsedníčka
Oľga Mikulášová, podpredseda
Milada Vlčková, člen


Komisia kultúry , školstva a športu

Ing. Katarína Šulovská, predsedníčka
Bc. Igor Prieložný, podpredseda
Ing. Pavol Murín, člen

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku