Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Informácie o obci

Námestie v DevíneDevín je jednou zo 17 - tich mestských častí Hlavného mesta SR Bratislavy. Pričlenený bol k Bratislave 1. apríla 1946 na základe Uznesenia zboru povereníkov zo dňa 21. decembra 1945. Spolu s Devínom sa Bratislava týmto uznesením rozšírila aj o Vajnory, Raču, Petržalku, Prievoz, Lamač a Dúbravku. Rozloha mestskej časti je 13 964 197 m2, hustota obyvateľstva je 74 obyvateľov/km2, nadmorská výška obce je 158 m/n.m., prvá písomná zmienka o rovnomennej obci siaha do roku 1327.

V rámci základnej technickej vybavenosti má MČ Devín verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, rozvodnú sieť plynu. S Bratislavou je prepojená dvoma komunikáciami – Devínskou cestou juhovýchodným smerom do Karlovej Novej Vsi a severozápadným smerom do Devínskej Novej Vsi. S centrom Bratislavy je prepojená mestskou hromadnou dopravou. Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy je v Devínskej Novej Vsi vzdialenej cca 5 km.

Má poštu, knižnicu, kino, dom kultúry, športové ihrisko, pohostinské odbytové stredisko, hotel nižšej i vyššej kategórie, predajňu potravín a niekoľko obchodov so suvenírmi. V obci sa nachádza národná kultúrna pamiatka hrad Devín.

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku