Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

GovIS

V Devíne je na miestnom úrade od začiatku roku 2009 nasadený systém GovIS spoločnosti ARS NOVA spol. s r.o. , ktorý napomáha pri efektívnej činnosti úradu a vedie k postupnej elektronizácii procesov v rámci samosprávy a úradu.

Touto cestou sa snažíme vybudovať v Devíne moderný a efektívny miestny úrad, ktorý bude čoskoro v širokej miere fungovať elektronicky a vytvorí sa tak predpoklad pre podávanie a vybavovanie väčšiny požiadaviek občanov on-line.

Jednotlivé moduly  systému GovIS zavádzame do praxe postupne. V blízkej budúcnosti plánujeme zavedenie modulov, ktoré umožnia zrýchliť vybavovanie podaní občanov na úrade, najmä na stavebnom úrade (súbežne so zavedením systému eGov-POBox).

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku