Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

eGovernment

Napriek ťažkej situácii, v ktorej sa dnes Devín nachádza, snažíme sa hľadať progresívne riešenia, ako obyvateľom Devína zjednodušiť ich styk s miestnym úradom, využívanie služieb samosprávy a zvýšiť všeobecnú informovanosť o dianí v Devíne a v oblasti samosprávy. Jednou z týchto ciest je aj zavedenie nástrojov eGovernmentu - elektronizácie činností úradu, zastupiteľstva a styku s občanmi, podnikateľmi a inými subjektmi.

Elektronizácia úradu, ako aj procesov v rámci činnosti zastupiteľstva (príprava a prerokovanie materiálov, prístup k materiálom a informáciám, zverejňovanie programu, materiálov, zápisnice a uznesení zastupiteľstva) v strednodobej perspektíve prinesie zefektívnenie činnosti úradu a priame úspory nákladov, ktoré sa v konečnom dôsledku pozitívne prejavia na našom rozpočte a hospodárení.

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku