Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

eGov-služby

Na prístup občanov k aktuálnym informáciám a pre zavedenie on-line prístupu občanov k ponuke úradu a samosprávy postupne zavádzame eGov-služby od spoločnosti ARS NOVA spol. s r.o.. Jednou z nich sú aj tieto web-stránky (eGov-Web), ktoré popri aktualizácii obsahu CMS-systémom (redakčný systém) umožňujú aj automatické preberanie aktuálnych informácií z interného systému GovIS - napr. termíny a program zasadnutí zastupiteľstva, uznesenia a iné.

V súčasnosti je nasadený systém eGov-Hlásnik a postupne budú pribúdať aj ďalšie z eGov-Služieb.

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku