Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

e-POBox

Pripravujeme spustenie služby e-POBox - elektronickej "doporučenej" pošty pre úradnú korešpondenciu.

Služba e-POBox umožní občanom zasielať svoje žiadosti a iné podania na úrad (vrátane stavebného úradu) elektronicky a on-line cez Internet, ale súčasne umožní aj doručovanie rozhodnutí, záväzných stanovísk a iných oficiálnych dokumentov občanom v elektronickej forme. Pre svoje záležitosti, ktoré občania podajú elektronicky, si budú môcť preveriť stav ich vybavenia cez Internet. Pre jednotlivé druhy žiadostí a podaní budú mať občania k dispozícii vzory (formuláre), do ktorých stačí doplniť konkrétne údaje.

Dôjde tak k výraznému uľahčeniu a zrýchleniu vybavovania záležitostí občanov, ako aj k zníženiu nákladov na prevádzku úradu (zníženie prácnosti, zníženie nákladov na poštovné a pod.).

Služba e-POBox bude slúžiť nielen na komunikáciu s našim miestnym úradom, ale aj s inými úradmim a inštitúciami, s firmami a podnikateľmi a medzi občanmi navzájom.

Službu e-POBox plánujeme spustiť v druhej polovici roka 2010.

 

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku