Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

e-ID

Služba e-ID slúži na dôveryhodné preukázanie totožnosti občanov a podnikateľov v elektronickom styku s úradom a medzi sebou navzájom. Je dôležitou súčasťou ponuky ostatných eGov-služieb.

 

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku