Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Doprava

Dostupnosť mestskej časti Devín je do značnej miery obmedzená vlastnou polohou, ktorá je ovyplvňovaná najmä riekami Dunaj a Morava. Aj preto je Devín s Bratislavou prepojený len dvoma komunikáciami – Devínskou cestou juhovýchodným smerom do Karlovej Novej Vsi a severozápadným smerom do Devínskej Novej Vsi.

Z hľadiska verejnej dopravy je s centrom Bratislavy prepojená mestskou hromadnou dopravou, ktorú obsluhujú autobusové linky č. 28 a 29. Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy je v Devínskej Novej Vsi vzdialenej cca 5 km. Prístup do obce je možný aj loďou, keďže sa tu nachádza menší prístav.


Zobraziť Devín - doprava na väčšej mape

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku