Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Deti Devína

„Deti Devína - Naša Materská škola" - občianske združenie založili v roku 2007 rodičia detí z Materskej školy na Kremeľskej ulici 34 spolu s pani riaditeľkou.


Cieľom OZ je dobrovoľné združovanie a spolupráca ľudí za účelom zameraným na podporu, rozvoj a realizáciu aktivít a doplnkových aktivít predškolského zariadenia: Materská škola na Kremeľskej ul. 34 v Bratislave a pre deti v Mestskej časti Bratislava Devín, t.j. podpora vzdelávacieho a výchovného procesu, podpora doplnkového materiálneho zabezpečenia, podpora ďalších spoločenských, športových, umeleckých, vzdelávacích aktivít detí.

„Deti Devína - Naša Materská škola" - občianske združenie je oprávnené na prijímanie 2 %-ného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2015.

Informácie nájdete na https://www.detidevina.sk/


Sídlo OZ: Slovanské nábrežie 4, 841 10 Bratislava
Štatutárny orgán: predseda OZ - Mgr. Art Miriana Materáková


kontakt: atelierdevin.mira@gmail.com

Číslo účtu: 262 101 34 44 / 1100 - Tatra Banka a.s.
Názov účtu: "Deti Devína - Naša Materská škola"
IČO: 37 929 623

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku