Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Dane, poplatky a hospodárenie

Pozri platné VZN v sekcii Všeobecne záväzné nariadenia >>

Sadzobník poplatkov >> 

 

Platby - Čísla - MÚ MČ Bratislava – Devín

 

IČO: 00603422
DIČ: 2020919142

Číslo účtu do 30.9.2012: 1311609002/1111

Banka: UniCredit BANK

Číslo účtu od 1.10.2012 - IBAN: SK5409000000005028001112

Banka: Slovenská sporiteľna

 

 

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku