Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Baumit v spolupráci s Centrom pre filantropiu

Rozdelia 16 tisíc eur na zlepšenie prostredia v regiónoch
3.6.2009 | | Centrum pre filantropiu

Spoločnosť Baumit v spolupráci s Centrom pre filantropiu, už po piaty krát pomôže prostredníctvom grantového programu "Tu sa nám páči tu chceme žiť" aktívnym ľudom z celého Slovenska, ktorí chcú prispieť k zlepšeniu svojho prostredia priamo v regióne, v ktorom žijú.

Východiskom programu Tu sa nám páči tu chceme žiť je myšlienka, že ľudia, ktorí sa zaujímajú a chcú meniť svet okolo seba majú možnosť zapojiť sa a získať finančnú pomoc pri zmene svojho okolia. Základnou ideou programu je účasť ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú, ich ochota pomôcť pri premene verejného priestranstva svojou dobrovoľníckou prácou, materiálnou pomocou, myšlienkami, nápadmi... Veríme, že chcieť znamená môcť. Chcieť je podľa nás to najdôležitejšie čo ľudia potrebujú na realizáciu zmien. Zmien k lepšiemu.

Spoločnosť Baumit v spolupráci s Centrom pre filantropiu, n.o. už piaty rok podporuje aktívnych ľudí z celého Slovenska, ktorí chcú prispieť k zlepšeniu svojho prostredia priamo v lokalite, regióne, v ktorom žijú.  Počas uplynulých štyroch ročníkov sme podporili sumou 2 mil. Sk a pomohli 47-tim aktivitám. Aj tento rok sú na podporu projektov aktívnych ľudí v rámci grantového programu „Tu sa nám páči tu chceme žiť“ vyčlenených 16 600 euro. Maximálna suma určená na podporu jedného projektu je 1 660 euro.

Prichádzame do piateho roka programu a teda môžeme povedať že sa stáva pevnou súčasťou našej darcovskej stratégie. Sme radi že prostredníctvom grantového programu môžeme pomocť budovať oporné body v našich komunitách. Vidíme že všetko čo aj vďaka našej podpore ostáva na verejne prístupných priestranstvách spĺňa predstavy tých, pre ktorých majú aj inú ako úžitkovú hodnotu, často je to hodnota umelecká, estetická, ale aj hodnota symbolická, či hodnota presahujúca vieru, tradíciu alebo len dobrý pocit. Sme radi, že sa ľuďom začína páčiť tam, kde žijú.

Minulé roky sme boli prekvapení z veľkého množstva predložených projektov, sme radi, že ľudia sa zaujímajú o život vo svojej komunite. Predložené projekty boli veľmi rôznorodé a široko zamerané. Preto sme sa rozhodli pri výbere projektov preferovať tie, ktorých cieľom je úprava, rekonštrukcia, alebo dobudovanie objektu v rámci verejného priestranstva.

Program podporí napríklad úpravu alebo opravy existujúcich priestorov alebo zariadení vo Vašej obci – starej fontány, parku, dreveného mosta, malého kostolíka, pútača na miestnu atrakciu, zaujímavú technickú pamiatku, vybudovanie nových zariadení – pódium pre ochotnícke divadlo, skateboardová plocha, plochy pre letné a zimné klzisko, značenie na miestnom náučnom chodníku a všakovaké iné nápadité zlepšenia verejne využívaných priestorov  vo Vašej komunite, ktoré rozširujú tradície a miestne zvyklosti, prispievajú k zvýšeniu atraktivity komunity či regiónu a ktoré sú v súlade s trvalo udržateľným rozvojom.

Projekty je možné predkladať do 15. júla, formuláre a bližšie informácie nájdete na stránke Centra pre filantropiu. Aktivity v rámci projektov by mali prebehnúť od 1. októbra 2009 do 31. augusta 2010.

http://www.cpf.sk

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku