Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Archív obchodných verejných súťaží

Mestská časť Bratislava - Devín vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 2/2018 na prenájom nebytových priestorov.

Podmienky >>

Zámer >>

Výsledky >>

 

Mestská časť Bratislava - Devín vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2018 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme záhrad.

Výsledky >>

Podmienky >>

Oznámenie o miestnej obhliadke >>

 

Mestská časť Bratislava - Devín vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2017 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme záhrad.

Výsledky >>

Podmienky >>

Oznámenie o miestnej obhliadke >>

 

Mestská časť Bratislava - Devín vyhlasuje výsledky obchodnú verejnú súťaž č. 3/2016 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme záhrad.

Podmienky >>

Oznámenie o miestnej obhliadke >>

Výsledky >>

 

Mestská časť Bratislava - Devín vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 2/2016 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme záhrad.

Podmienky >>

Oznámenie o miestnej obhliadke >>

Výsledky >>

 

Mestská časť Bratislava - Devín vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme záhrad.

Podmienky >>

Oznámenie o miestnej obhliadke >>

Vyhodnotenie >>

 

Mestská časť Bratislava - Devín vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme záhrad.

Podmienky >>

Oznámenie o miestnej obhliadke >>

Výsledky >>

 

Mestská časť Bratislava - Devín vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Podmienky >>

Príloha č. 1 >>

Príloha č. 2 >>

Vyhodnotenie >>

 

Mestská časť Bratislava - Devín vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2015 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme záhrad.

Podmienky >>

Mapy >>

Oznámenie o miestnej obhliadke >>

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2015 >>

 

Mestská časť Bratislava - Devín vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 12/2014 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme záhrad.

Podmienky >>

Mapy >>

Oznámenie o miestnej obhliadke >>

VYHODNOTENIE >>

 

Mestská časť Bratislava - Devín vyhlasuje výsledky obchodnej verejnej súťaže č. 9/2014 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme záhrad.

Výsledky >>

 

Vyhodnotenie súťažných návrhov vo veci obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov na Kozičovej ul. č. 24 zo dňa 02.10.2014:

 Výsledky >>

 

Mestská časť Bratislava - Devín v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka
v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na Kozičovej ul. č. 24.

Podmienky >>

Príloha >>

Rozpočet >>

 

Mestská časť Bratislava - Devín v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka

v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž č. 9/2014 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme záhrad.

Podmienky >>

Mapy >>

Oznámenie o miestnej obhliadke >>

 

Mestská časť Bratislava - Devín v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka
v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž č. 6/2014 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme záhrad.

Podmienky >>

Mapy >>

Oznámenie o miestnej obhliadke >>

 

Vyhodnotenie súťažných návrhov >>

 

V y h o d n o t e n i e súťažných návrhov vo veci obchodnej verejnej súťaže č. 04/2014 zo dňa 09.04.2014 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme záhrad.

[pdf]

Uverejnené 12.04.2014.

 

Mestská časť Bratislava - Devín v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje  obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme záhrad.

Podmienky >>

Mapy >>

Oznámenie o miestnej obhliadke >>

 

Mestská časť Bratislava - Devín v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje výsledky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme záhrady.

[doc]

Informácia o výsledkoch uverejnená 29.8.2013.

 

Mestská časť Bratislava - Devín v zmysle § 281 až 288  Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme záhrad.

 [doc]

Informácia o výberovom konaní uverejnená 1.7.2013.

 

Mestská časť Bratislava - Devín v zmysle § 281 až 288  Obchodného zákonníka
v y h l a s u j e  v ý s l e d k y obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v Dome kultúry Devín.

[doc]

Informácia o výsledkoch uverejnená 18.3.2013.

 

Mestská časť Bratislava - Devín v zmysle § 281 až 288  Obchodného zákonníka  vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v Dome kultúry Devín.

[doc]

Informácia o výberovom konaní uverejnená 12.2.2013.
 

 

Zápisnica z vyhodnotenia súťažných návrhov vo veci obchodnej verejnej súťaže zo 14.12.2012 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v Dome kultúry Devín.

 

[doc]

Informácia uverejnená 31.12.2012.
 

 

Mestská časť Bratislava - Devín v zmysle § 281 až 288  Obchodného zákonníka  vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v Dome kultúry Devín.

 [doc]

Informácia o výberovom konaní uverejnená 14.12.2012.
 

Mestská časť Bratislava - Devín v zmysle § 281 až 288  Obchodného zákonníka
v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku.

 [doc]

Informácia o výberovom konaní uverejnená 3.12.2012.

 

Mestská časť Bratislava - Devín v zmysle § 281 až 288  Obchodného zákonníka
v y h l a s u j e  v ý s l e d k y obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku.

[doc]

Informácia o výsledkoch uverejnená 12.10.2012.
 

Mestská časť Bratislava - Devín v zmysle § 281 až 288  Obchodného zákonníka
v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku.

 [doc]

Informácia o výberovom konaní uverejnená 20.09.2012.

Mestská časť Bratislava - Devín v zmysle § 281 až 288  Obchodného zákonníka
v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku.

 [doc]

Informácia o výberovom konaní uverejnená 25.04.2012.

Mestská časť Bratislava - Devín v zmysle § 281 až 288  Obchodného zákonníka
v y h l a s u j e  v ý s l e d k y obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku.

[doc]

Informácia o výsledkoch uverejnená 08.03.2012.

 

Mestská časť Bratislava - Devín v zmysle § 281 až 288  Obchodného zákonníka
v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku.

 [doc]

Informácia o výberovom konaní uverejnená 15.02.2012.

 

Mestská časť Bratislava - Devín v zmysle § 281 až 288  Obchodného zákonníka
v y h l a s u j e  v ý s l e d k y obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku.

[doc]

Informácia o výsledkoch uverejnená 14.12.2011.

 

Mestská časť Bratislava - Devín v zmysle § 281 až 288  Obchodného zákonníka
v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku.

 [doc]

Informácia o výberovom konaní uverejnená 16.11.2011.

 

Mestská časť Bratislava - Devín v zmysle § 281 až 288  Obchodného zákonníka
v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme predajného stánku.

 [doc]

Informácia o výberovom konaní uverejnená 29.6.2011.

 

Mestská časť Bratislava - Devín v zmysle § 281 až 288  Obchodného zákonníka
v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku.

 [doc]

obrazová príloha

Informácia o výberovom konaní uverejnená 26.4.2011.

 

Mestská časť Bratislava - Devín v zmysle § 281 až 288  Obchodného zákonníka
v y h l a s u j e  v ý s l e d k y obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku.

[doc]

Informácia o výsledkoch uverejnená 28.3.2011.

 

Mestská časť Bratislava - Devín v zmysle § 281 až 288  Obchodného zákonníka
v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku.

 [doc;40kB]

obrazová príloha

Informácia o výberovom konaní uverejnená 16.2.2011.

 

Mestská časť Bratislava - Devín v zmysle § 281 až 288  Obchodného zákonníka
v y h l a s u j e  v ý s l e d k y obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku.

[doc;32kB]

Informácia o výsledkoch uverejnená 11.11.2010.

 

Mestská časť Bratislava - Devín v zmysle § 281 až 288  Obchodného zákonníka
v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov

[rtf;120kB]

Informácia o výberovom konaní uverejnená 20.10.2010.

 

Mestská časť Bratislava - Devín v zmysle § 281 až 288  Obchodného zákonníka
v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľnosti

[rtf;92kB]

Informácia o výberovom konaní uverejnená 20.10.2010.

 

Mestská časť Bratislava - Devín v zmysle § 281 až 288  Obchodného zákonníka
v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku

[doc;32kB]

Informácia o výberovom konaní uverejnená 13.10.2010.

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku