Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Aktivity pre seniorov

Pilates pre seniorov >>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Krúžok umeleckého drotárstva

Každý utorok sa koná krúžok umeleckého drotárstva pre seniorov v Dome Kultúry Devín od 14:00 – 16:00 hod.

Vstup je bezplatný. Krúžok vedie Erika Majerská.

 

Univerzity tretieho veku

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity od akademického roku 2013/2014 oslovuje prostredníctvom Univerzity tretieho veku (UTV) záujemcov o štúdium v seniorskom veku a starších ako 45 rokov. „Univerzita tretieho veku“  je  platformou, ktorá slúži na záujmové celoživotné vzdelávanie občanov, na podporu ich sociálnych kontaktov a aktívneho životného štýlu a na propagáciu a popularizáciu samotnej Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá v súlade so zásadami spoločenskej zodpovednosti štúdium UTV aj finančne podporuje. Cena za štúdium nie je určená na komerčnej báze.

Informácie >>

Organizačné pokyny >>

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2020 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku